Inhuldiging nieuw kantoorgebouw en uitbreiding terminal

Op woensdag 12 september 2018 huldigde ICO het nieuwe kantoorgebouw plechtig in en werden vergaande expansieplannen toegelicht.

Dit heugelijke gebeuren werd bijgewoond door tal van prominent, waaronder Bart Tommelein, Vlaams vice minister president en Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie; Renaat Landuyt, Brugs burgemeester en MBZ-voorzitter; Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder MBZ; Marc Adriansens, gedelegeerd bestuurder ICO; Svein Steimler, voorzitter ICO en President & CEO NYK Group Europe Ltd en Corporate Officer NYK Group; en leden van het NYK top management.

Het nieuwe kantoorgebouw fungeert als administratief centrum én als centraal toegangsgebouw tot de diverse ICO-terminals in Zeebrugge. Het gebouw werd ontworpen en gebouwd met het oog op een maximale efficiëntie en een vlotte communicatie.

Het gebouw telt vijf bouwlagen, van elk 900 vierkante meter vloeroppervlakte. Het biedt een aangename werkomgeving voor 150 medewerkers. ICO is bijzonder trots dat in de onmiddellijke omgeving van het nieuwe gebouw het paviljoen van de Japanse kunstenaar Toyo Ito werd opgericht. De oprichting symboliseert de nauwe link tussen Brugge en ICO’s Japanse aandeelhouders.

Tijdens de gelegenheidstoespraken werd er aan herinnerd dat ICO eerder dit jaar met de MBZ, het Zeebrugse havenbestuur, een concessieovereenkomst sloot voor de uitbating van een bijkomend terrein van 54 hectare langsheen de Bastenakenterminal. Deze laatste terminal wordt verder uitgebouwd tot een oppervlakte van 200 hectare (2.000.000 m²!) met verlengde kaai met een totaal van 16 ligplaatsen. De uitbreiding van die terminal beoogt tevens het aansluiten ervan met de bestaande Hanzeterminal. Hierdoor zullen aan- en afgevoerde wagens via het nieuwe ‘gate-gebouw’, gelegen vlakbij de A11, centraal kunnen in- of uitgecheckt.

In zijn toespraak beklemtoonde Marc Adriansens dat ICO het zich tot doel stelt de terminals in Zeebrugge uit te bouwen tot “groene” terminals. Hiertoe wordt alle verlichting momenteel omgeschakeld tot led verlichting, zonnepanelen worden opgezet en volgend jaar  worden er 11 windturbines op de ICO sites opgetrokken. De geproduceerde elektriciteit zal worden benut door de plaatselijke gemeenschap maar zal in de toekomst ook een belangrijke rol spelen op de terminals zelf, zeker nu de introductie van elektrische wagens niet meer te stuiten is. Ook zal stroom kunnen worden geleverd aan afgemeerde zeeschepen. Naast het ecologische ambieert ICO, naar de toekomst toe, een baanbrekende rol te blijven spelen op het vlak van digitalisering. Het ontwikkelde ‘state of the art’ Terminal Operating System is daar een voorbeeld van.

Met de opening van het nieuwe kantoorgebouw/toegangspoort en de aangekondigde uitbreidingsplannen is ICO klaar om toekomstige goederenstromen in optimale omstandigheden te behandelen. Moderne infrastructuur, ‘state of the art’ uitrusting en goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers staan daar garant voor.