Veiligheid, Kwaliteit, Veiligheid, Beveiliging en Milieu en het voortdurend verbeteren van deze aspecten zijn een prioriteit binnen de ICO organisatie. Dit beleid is dan ook van toepassing voor al onze medewerkers in alle gebouwen, terminals en VPC’s.

Wij streven naar een optimale ondersteuning en dienstverlening vanuit een goed gestructureerde organisatie. Veiligheid, Kwaliteit, Beveiliging en Milieu en dit telkens in de breedste zin van het woord, en de continue verbetering daarvan, maken vast onderdeel uit van de strategie van ICO en vormen mee de basis van onze marktpositie.

Om dit alles te verwezenlijken, zal ICO:

 • Alle wettelijke verplichtingen voor deze facetten nakomen. Hiervoor creëren we ook zelf mee standaarden om hieraan te voldoen.
 • Veilige arbeidsmiddelen, procedures, materiaal en infrastructuur voorzien en onderhouden teneinde de risico’s op incidenten te verminderen. We streven ernaar de belasting van het milieu tot een minimum te beperken en milieuvriendelijke technologieën toe te passen bij het bestellen en kopen van de nodige middelen voor onze activiteiten.
 • Een integraal Veiligheid-, Kwaliteit-, Beveiliging en Milieu cultuur ontwikkelen en onderhouden die ondersteund wordt door het management. Dit zal bijdragen aan de verankering in al de afdelingen.
 • Verstrekken van de nodige procedures en instructies.
 • Risico’s omtrent deze topics identificeren, analyseren en reduceren.
 • Ongevallen en incidenten analyseren om te vermijden dat ze zich opnieuw voordoen.

 • Een onthaalbeleid voorzien voor alle niveaus.
 • Het bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel bij alle medewerkers bevorderen door ze actief te betrekken bij het Veiligheid, Kwaliteit, Beveiliging en Milieu beleid.
 • Het beleid organiseren naar de geest van de erkende normen als ISO 9001, 14001 & 45001, alsook van AEO en ISPS.
 • Al onze medewerkers voldoende informeren en opleiden in werkmethodes, ongevallen vermijden en noodprocedures volgen om; wanneer er toch een incident gebeurt, de impact ervan te verminderen.
 • Op een open wijze communiceren in verband met het welzijnsbeleid.
 • Proberen de milieubelasting van onze havenactiviteiten te verminderen door hulpbronnen efficiënt te gebruiken, energie te besparen, afval te verminderen, materiaalrecycling aan te moedigen, en de uitstoot van broeikasgassen, ozonafbrekende stoffen en giftige stoffen tot een minimum te beperken.