ICO is pionier in groene initiatieven, met als hoogtepunt de lancering van Vlaanderens grootste onshore windturbinepark in 2019. Met 11 turbines in Zeebrugge wekken we jaarlijks gemiddeld 110 GWh hernieuwbare energie op, voorzien we 30.000 gezinnen van stroom en verminderen we de CO2-uitstoot met 50.000 ton.
Om onze inzet verder te zetten, hebben we 12.600 m2 aan zonnepanelen geïnstalleerd, zijn we van plan om het windmolenpark uit te breiden en batterijopslag te introduceren, met als doel volledig op hernieuwbare energie te werken.

Optimalisatiesystemen zoals ons Terminal Operating Systeem (TOS) en digitale simulatietool verbeteren de efficiëntie en verminderen de uitstoot. Tegen 2028 zullen alle ICO-voertuigen elektrisch zijn als onderdeel van het vlootelektrificatieplan. Door de implementatie van uitgebreide duurzaamheidsstrategieën streeft ICO ernaar zijn ecologische voetafdruk te minimaliseren en tegelijkertijd de operationele efficiëntie te maximaliseren.

Naast klimaatacties stemt onze afdeling 'Sustainability' de strategische doelstellingen af ​​op de SDG's en bevordert zo duurzame ontwikkeling op alle gebieden. Deze inspanningen positioneren ICO als leider op het gebied van duurzaamheid, voegen waarde toe aan de samenleving en onderscheiden ons van andere terminals.